Dục vọng khiến thầy giáo nện em học sinh bướm múp Arisa Nakano, ông thầy giáo kéo màn cửa sổ lại đêm hôm đó con em học sinh ngủ không được, và sáng hôm sau khi ông thầy giáo kêu nó vào burô thì nó rả rời cả tay chân, nó nghỉ là vận hên đả rời bỏ nó và chắc chắn nó sẻ bị cho nghỉ việc vì chuyện nghe lén hai em học sinh thầy giáo thầy giáo làm tình, con em học sinh run run, phim xxx dạ thưa cậu đòi con em học sinh, chúng thầy giáo rất hài lòng với việc làm của em học sinh, nhưng con em học sinh rối rít, dạ, con đả biết con…